de opdracht krijgt om een kruisbeeld voor op het dak van de Onze Lieve Vrouwe van Altijd Durende Bijstand te smeden. Vele ijzeren trapleuningen die de wijk de Heuvel sieren zullen nog door zijn handen gaan. Wij ontmoeten Jan die nu 81 is op het Mgr. Nolensplein waar hij zijn hond uitlaat. Van alle ontmoetingen met bewoners is de ontmoeting met Jan de meest bijzondere. Hij wijst naar details van de kerk die hij heeft gemaakt. We kijken heen en weer van zijn verweerde handen naar het kruis. Het plein wordt letterlijk bezield. Zo simpel kan het dus gaan, een ontmoeting op het Mgr. Nolensplein.’


Fragment uit de tekst die Sjaak Langenberg schreef over het ontstaan van de Spiegeltent van de Heuvel. Lees hier de volledige tekst. (PDF)

Heuvel was in de jaren vijftig de eerste uitbreidingswijk van Breda. De wijk wordt sinds 2001 onder het motto ‘Kwaliteit maken we samen’ herontwikkeld. In de ‘Ontwikkelingsvisie Heuvel 2001-2015’ wordt het Mgr. Nolensplein als het sociale en culturele hart van Heuvel bestempeld. Met de herbestemming van de kerk aan dit plein als multifunctioneel gemeenschaphuis, Huis van de Heuvel, en de bouw van een Brede school worden belangrijke nieuwe voorzieningen aan het plein gerealiseerd. Om een extra culturele impuls te geven aan de veranderingen rond het Mgr. Nolensplein heeft de gemeente Breda een kunstopdracht uitgeschreven. Met hun projecten ´Spiegeltent van de Heuvel´ en ‘Suikertante van de Heuvel’ reiken Sjaak Langenberg en Rosé de Beer ver over de grenzen van het Nolensplein. Het Huis van de Heuvel laat nog even op zich wachten. De Spiegeltent van de Heuvel is nu al een mobiele ontmoetingsruimte. De kerk aan het Mgr Nolensplein kan overal in de wijk opduiken.