“Sometimes, if one dreams hard enough, one’s surroundings will change of their own accord.” Lévi Weemoedt - “There is always more on this earth than a human soul can see, no matter how slow his pace.” John Ruskin -“Life itself is the most wonderful fairytale.” Hans Christian Andersen - “The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.” Walter Bagehot - “We have difficulty changing, even if it's only the position of our furniture.” George Perec

WOUDENBERG – Een artist-in-residence vormt het hart van het project 'Re-creatie'. Kunstenaars en ontwerpers ontwikkelen op basis van de afvalstromen binnen gehandicaptenzorgorganisatie Reinaerde (en afvalmaterialen in de directe recreatieve omgeving van instellingsterrein De Heygraeff) activiteiten en producten die waarde toevoegen aan de recreatie op het terrein en een verbinding leggen met de omgeving: fysieke en sociale repair. Bewoners worden naar vermogen betrokken.
Lees meer...

DEN BOSCH – De Sociale Sportschool combineert een serieuze work-out met een sociale component: sporters nemen ouderen in een rolstoel of met rollator mee op bootcamp. Twee werelden komen samen in één team. De bootcamps hebben een surreëel karakter: rolstoelen worden als fitnessapparaten gebruikt. De Sociale Sportschool is uitgegroeid tot een landelijk platform met bootcamps in o.a. Den Bosch, Eindhoven, Den Haag en Breda.
Lees meer...

HAREN – De retraiteplek Hortus Hermitage biedt bezoekers aan de Hortus Botanicus in Haren de gelegenheid te overnachten in de Hortus. Een grote groep vrijwilligers onderhoudt de tuinen. In de Hortus volgen zij hun eigen tempo en draagt de natuurlijke omgeving bij aan hun welbevinden. Met de retraiteplek biedt de Hortus zijn gasten de mogelijkheid om, net als de vrijwilligers, de Hortus als groene, heilzame omgeving te ervaren. Na sluitingstijd kun je alleen dwalen door de tuinen. Voor de bouw van de Hortus Hermitage werd de oude inventaris van de Hortus hergebruikt.
Lees meer...BOXMEER - Om de keuze voor een klimaatbestendige tuin te vergemakkelijken werd in een nieuwbouwwijk in aanbouw een groene ontmoetingsplaats gecreëerd waar bewoners planten voor hun toekomstige tuin konden adopteren, en elkaar leren kennen. Inspiratietuin 'De Kwekerij' was een van de prototypes die Langenberg en De Beer ontwikkelden als onderdeel van het project 'Design thinking en Ruimtelijke Adaptatie'.
Lees meer...
VELDHOVEN – Gehandicaptenzorgorganisatie Severinus heeft de intentie om i.s.m. Langenberg en De Beer een nieuwe leerlijn te ontwikkelen. In masterclasses leren zorgmedewerkers de alledaagse gang van zaken op woningen te transformeren tot gedeelde culturele activiteiten. Zo kan de kar van de schoonmaakster veranderen in een interessant snoezelobject, werpt fooddesign een ander perspectief op pragmatische eetmomenten, of wordt een geparkeerde auto onderdeel van een drive-in bioscoop.
Lees meer...


VENLO – In opdracht van museum Museum Bommel Van Dam ontwikkelen Langenberg en De Beer 'De Droomkeuken', een hybride tussen een keukenblok en een bed. De installatie is een onderzoekplek waar met verschillende partners (HAS, Brightlands campus Greenport Venlo, Maastricht University) onderliggende behoeften worden onderzocht, en nieuwe sociale concepten worden ontwikkeld die leiden tot een gezondere leefstijl.


Het kunstenaarsduo Sjaak Langenberg & Rosé de Beer onderzoekt gevraagd en ongevraagd het reilen en zeilen binnen woon- en werkgemeenschappen met een scherp oog voor de blinde vlekken die ontstaan als gevolg van gewoonten en routines. Als antwoord op de vraagstukken die binnen een gemeenschap leven ontwikkelen ze visies en interventies die zich vervreemden van de alledaagse gang van zaken en tegelijkertijd nieuwe handelingsperspectieven bieden voor alle betrokkenen. Door lokale problematiek in een groter maatschappelijk perspectief te plaatsen en ogenschijnlijk onverenigbare werelden met elkaar te verbinden ontstaat nieuwe speelruimte. Naast hun gezamenlijke praktijk is Sjaak Langenberg actief als spreker en tekstschrijver en Rosé de Beer als vormgever.

MANNEVILLE-LA-GOUPIL – Met hoge nood komen Sjaak Langenberg en Rosé de Beer op een landweggetje in Normandië terecht. Terwijl hij tegen een boom plast, ontdekken ze een informatiebord met de afbeelding van een aquarel van Eugène Delacroix. De totaal willekeurig gekozen plasplek is vereeuwigd en hangt in het Louvre.
Lees meer...